USM-experts kunnen de volgende rol(len) hebben:

  • USM-coaches begeleiden de interne verandermanager bij een USM-invoering.
  • USM-productspecialisten begeleiden interne productbeheerders bij de inrichting van USM-producten.
  • USM-assessors toetsen de resultaten en de prestaties van USM-gebruikers voor, tijdens en na de invoering.
  • USM Quality Controllers houden zo nodig toezicht op de gewenste gang van zaken bij een formele USM-invoering.
  • USM-trainers leveren de USM-opleidingsproducten aan de gebruikers.
  • USM-examinatoren nemen USM-examens af.

USM-experts worden uitsluitend gecertificeerd door de Stichting SURVUZ, nadat zij hebben voldaan aan onderstaande eisen.
Controleer bij Stichting SURVUZ of u te maken heeft met een gecertificeerde USM-expert.

Expert-rol USM-F
training
USM-F
certificaat
USM Train-de-Coach USM Train-de-QC USM Train-de-Assessor USM Train-de-Trainer USM Train-de-Examinator  USM Train-de-Product-specialist
USM-coach X  X  X
USM Quality Controller
 X  X  X
USM-assessor  X  X X
USM-trainer  X  X X
USM-examinator  X  X  X
USM-product-specialist  X  X  X